Ervaar TOS : 10 december 2019 (Aalst) – professionelen

We doorlopen het inleefcircuit ERVAAR STOS, ontwikkeld door de Auris Groep.
Al doende leer je wat mensen met ontwikkelingsdysfasie ervaren in allerlei dagelijkse situaties.
Door het ervaren krijg je handvatten om kinderen met ontwikkelingsdysfasie te ondersteunen in hun dagelijks functioneren thuis, op school en tijdens hun vrije tijd.

Reacties van deelnemers: ‘ Ik neem deze ervaring zeker mee in mijn tips voor ouders’, ‘Ik stond versteld hoe frustrerend het is als je je niet kan uitdrukken’, ‘Ik begrijp mijn kind nu nog beter’, ‘Emoties van kwaadheid en frustratie wisselden met een beter begrip’.

Locatie: Stedelijke Bibliotheek Utopia, Utopia 1 te 9300 Aalst

Sessie enkel voor professionelen (leerkrachten, ondersteuners, logopedisten…) €50 – Hier inschrijven

19:30 – 21:30

(informatiemap, deelnameattest, koffie/thee/frisdrank)