Sociaal-emotionele ontwikkeling stimuleren bij kinderen en jongeren met een taalvertraging, taalontwikkelingsstoornis of dysfasie

Dinsdag 5 mei 2020 (19:00-21:00)

In deze workshop gaan we samen op weg en zoeken aan de hand van 3 grote thema’s (positief realistisch zelfbeeld, complimenteren, versterken van vaardigheden) naar hoe we de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen en jongeren met een taalvertraging, taalstoornis of dysfasie kunnen stimuleren. 

Spreker: Liesbeth Van As (logopediste-ondersteuner)

Doelpubliek: (groot)ouders en familieleden (max 16 personen)

Prijs: €20

Locatie: Aalst, bibliotheek Utopia (zaal Maaike-Mieke)

Inschrijving: klik hier