Ontwikkelingsdysfasie of kortweg dysfasie is een neurobiologische taalontwikkelingsstoornis. Het is een aangeboren en hardnekkige stoornis in het verwerven van de mondelinge taal.
CETOS.be is een bron van informatie en een contactpunt voor ouders, leerkrachten, hulpverleners …
Deze site bevat informatie over ontwikkelingsdysfasie en andere taalontwikkelingsstoornissen en werd in augustus 2017 opgezet door CETOS vzw.

Schenk een gift ! Klik hier

Meer informatie? Stuur een mail naar info@cetos.be