Signalen

Begrijpen van taal:

 • Niet of onvoldoende begrijpen wat anderen zeggen
 • In een omgeving met veel rumoer wordt taal moeizaam begrepen
 • Moeite met het begrijpen van schriftelijke taal

Taalproductie:

Verstaanbaarheid:
 • Moeilijk verstaanbaar
 • Uitspraakfouten
 • Woordenschat en woordvinding:
  • moeizame opbouw van woordenschat
  • beperkte woordenschat.
  • moeite met onthouden van nieuwe woorden
 • Woordvindingsmoeilijkheden (moeite om op een woord te komen)
Zinsbouw:
 • Moeizame zinsontwikkeling
 • Zinnen zijn erg kort. Woorden worden weggelaten
 • Zinnen vertonen woordvolgordefouten
 • Fouten tegen werkwoordvervoeging, verbuigingen (Bv. meervoudsvormen) en correct gebruik van lidwoorden (Bv. de of het), voornaamwoorden (Bv. hij/zij, haar/zijn, hem/haar)
Communicatie:
 • Moeite met beurtgedrag
 • Niet bij het onderwerp blijven
 • Moeite met het vertellen van een verhaal of gebeurtenis
 • Moeite met het onder woorden brengen van gevoelens