Wie zijn wij?

CETOS vzw is ontstaan uit de ‘Zelfhulpgroep dysfasie’, in 2007 opgericht door enkele ouders. Met een kleine groep van een 10-tal vrijwilligers (ouders & professionelen) werken wij aan volgende doelen:
– Belangenbehartiging & sensibilisering
– Informatieverstrekking (website, facebook, vormingen, infomomenten, wegwijs in de hulpverlening …)
– Contactpunt (facebook, praatavonden, activiteiten, …)
– Stimuleren van een dysfasievriendelijke omgeving