Links

De volgende web-sites hebben ook nog interessante informatie…

Spraakontwikkelingsdyspraxie (SOD): via de website EXPLO (Expertise centrum Logopedie Artevelde Hogeschool Gent) werd een website over spraakontwikkelingsdyspraxie gepubliceerd.┬áDe informatie is bedoeld voor professionelen en zal altijd 4 maandelijks wijzigen qua inhoud (theorie – diagnostiek – therapie)

AFASIE: in tegenstelling tot dysfasie dat aangeboren is, betreft het hier taalstoornissen door hersenletsel

APEAD: onze Waalse tegenhanger is sinds 1983 actief

SPRANKEL: vereniging van ouders van normaalbegaafde kinderen met leerstoornissen

LETOP: eerste hulp bij leerstoornissen

DYSPRAXIS: ouderwerkgroep voor kinderen met DCD

Sig-net.be: in de docudienst kan iedereen terecht met vragen naar informatie en documentatie. De ontlening is gratis, mogelijkheid om de databank te raadplegen en materiaal elektronisch te reserveren

PRODIA: het project protocolering diagnostiek is een netoverschrijdend project van de CLB’s en onderwijs

MEERTALIGHEID

KLASSE: dysfasie, uit de 99 helplijnen voor ouders

OUDERS VOOR INCLUSIE: vereniging die ijvert voor inclusief onderwijs, d.w.z. onderwijs waar niemand uitgesloten wordt omwille van zijn “anders-zijn”

Unia Recht op inclusief onderwijs

GRIP VZW : burgerrechtenorganisatie die ijvert voor Gelijke Rechten voor Iedere Persoon met een beperking of handicap

http://data-onderwijs.vlaanderen.be/onderwijsaanbod/default.aspx/bao/buo

Web-sites met interessante informatie in Nederland:

www.dysphasia.org

www.auris.nl

www.kentalis.nl/tos

www.deelkracht.nl

SpraakSaam : vereniging voor en door jongeren met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) – van 12 tot 30 jaar