Vormingen

Ervaar TOS op verplaatsing

“Ervaar TOS” is een interactieve beleving.  Al doende leer je wat mensen met een taalontwikkelingsstoornis ervaren in allerlei dagelijkse situaties. Deze opleiding kan ook op verplaatsing worden gegeven. Per parcours kunnen er minimaal 12 en maximaal 20 personen deelnemen.

Voor inlichtingen: stuur een e-mail naar info@cetos.be.

TOS en executieve functies

Recent wetenschappelijk onderzoek laat zien dat kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) meer problemen hebben met executieve functies (EF) dan kinderen zonder TOS.
EF zijn hogere cognitieve processen die ervoor zorgen dat we doelgericht en efficiënt kunnen handelen. De meest bekende EF zijn inhibitie, werkgeheugen, emotieregulatie en cognitieve flexibiliteit.
Tijdens deze online sessie gaan we in op de ontwikkeling van de EF bij kinderen en jongeren met een TOS en de rol hierbij van onze (innerlijke) taal en theory of mind (ToM).
Concrete tips en adviezen voor thuis en het onderwijs worden voorgesteld.

Voor inlichtingen: stuur een e-mail naar info@cetos.be.

Praatavonden

Tijdens onze praatavonden krijg je de gelegenheid om met andere ouders in contact te komen en ervaringen te delen.

Mogelijke onderwerpen: omgaan met de diagnose, impact ontwikkelingsdysfasie op het dagelijks leven thuis, op school en in vrije tijd, ondersteuning op school, logopedie, hoe kan je je kind als ouder ondersteunen?…

Deze sessies kunnen zowel online als fysiek worden georganiseerd. Tijdens deze sessies kunnen deelnemers ervaringen, tips en tricks uitwisselen. Deze praatavonden worden begeleid door onze ervaringsdeskundigen en richten zich specifiek tot ouders en familieleden van kinderen en jongeren met ontwikkelingsdysfasie.

Heb je interesse om een praatavond in jouw buurt te organiseren? Stuur een e-mail naar info@cetos.be.