Stoorniskenmerken

Overzicht stoorniskenmerken ontwikkelingsdysfasie per talige fase (Zink & Breuls, 2012)

Voortalige fase (0-12 maanden)- Weinig of niet (gevarieerd) brabbelen
Vroegtalige fase (1-2;06 jaar)- Zwak taalbegrip
- Beperkte woordenschat
- Woordvindingsproblemen
Differentiatiefase (2;06 - 5 jaar)- Auditieve aandachts- en perceptiestoornissen
- Auditieve verwerkingsstoornissen
- Taalbegripsproblemen
- Onvloeiend spreekgedrag
- Semantische, fonematische en neologistische parafasieën
- Dysgrammatisme/agrammatisme
- Fonologische stoornissen
- Verbale ontwikkelingsdyspraxie
- Communicatieve intentieproblemen
- Problemen met verhaalopbouw
- Onsamenhangend vertellen
- Hypospontaneïteit
Voltooiingsfase (vanaf 5 jaar)- Problemen met meta linguïstisch bewustzijn
- Zwak fonologisch en fonemisch bewustzijn
- Zwak auditief korttermijngeheugen
- Paralexieën en paragrafieën
- Problemen met het leren van vreemde talen
- Problemen met abstracte taal en taaldenken