Algemeen

Wat moet je vooral doen?

 • erkenning, begrip tonen
 • communicatie accepteren, ook al is het stuntelig, ook gebaren aanvaarden
 • korte zinnen gebruiken
 • voldoende herhalen en voldoende tijd geven om te verwerken
 • duidelijk, eerder traag praten, luid genoeg
 • alle zintuigen aanspreken (gebruik kleurcodes, picto’s, schema’s, emotiekaarten)
 • geheugenstof beperken tot essentiële
 • controleer of een boodschap overkomt
 • vaste zinsconstructies leren
 • leer een stappenplan gebruiken
 • maak oogcontact
 • oefen conversatievaardigheden
 • gebruik meerkeuzevragen
 • probeer zoveel mogelijk te visualiseren: moeilijke woorden tekenen, opdrachten in pictogram-vorm, kalender gebruiken,…

Wat moet je vooral niet doen?

 • uitdrukkelijk verbeteren
 • zelfde eisen stellen als aan andere kinderen
 • uitlachen
 • dwingen tot praten
 • directe vragen stellen
 • veel informatie tegelijk geven
 • lange instructies geven
 • alle spellingsfouten aanrekenen
 • figuurlijke taal gebruiken