Wanneer zorgen maken?

 • Het kind heeft weinig of niet (gevarieerd) gebrabbeld
 • Het kind kan moeilijk iets onder woorden brengen
 • Het kind is moeilijk verstaanbaar
 • Een verhaal of een gebeurtenis vertellen gebeurt onsamenhangend
 • Spreken op verzoek is moeilijk
 • De woordenschat is beperkt
 • Het kind vindt geregeld het juiste woord niet
 • Woorden worden soms vervangen door een woord uit eenzelfde categorie (‘broek’ i.p.v. ‘trui’) of klinken gelijkaardig (‘dolfijn’ i.p.v. ‘fontein’)
 • Het kind heeft moeite met ruimte- en tijdsbegrippen (boven, onder, ervoor, erachter, straks, erna, later, nadat, voordat…)
 • Het kind heeft moeite met zinsbouw
 • Zich eigen maken van de grammaticale regels is moeilijk
 • Het kind gebruikt non-verbale communicatie zoals mimiek, gebaren, wijzen en aanraken om zich duidelijk te maken
 • Men heeft vaak de indruk dat het kind niet goed ‘hoort’ wat er gezegd wordt
 • Geheugen voor klanken, woorden en zinnen en geheugen waar verinnerlijkte taal voor nodig is, scoort zwak
 • Problemen met taalbegrip en het begrijpen van opeenvolgende instructies lukt onvoldoende
 • Scheidingsangst komt voor op jonge leeftijd en later heeft het kind moeite met zelfsturing en het reguleren van emoties door een gebrek aan innerlijke taal
 • Leesproblemen
 • Problemen met taalbeschouwing
 • Problemen met leren van vreemde talen
 • Moeite met plannen en organiseren

Info minimun spreeknormen : Groninger Minimum Spreeknormen