CETOS : Centrum Taalontwikkelingsstoornissen

Een bron van informatie en contactpunt voor ouders, leerkrachten, hulpverleners …
Deze site werd in maart 2008 opgezet door de zelfhulpgroep dysfasie. Hij bevat informatie rond dysfasie, ook taalontwikkelingsstoornis of Specific Language Impairment (SLI) genoemd.

Als zelfhulpgroep is het onze bedoeling om op meerdere manieren ondersteuning te bieden.

Taalontwikkelingsstoornissen inhoudelijk:

  • Zelfhulpgroep te zijn voor ouders van kinderen met dysfasie (SLI)
  • Verantwoorde informatie (oa. via professionele hulpverleners)
  • Voor specifieke doelgroepen (bijvoorbeeld ouders, scholen, clb’s en gon’s,….) hulp, advies en ondersteuning bieden
  • Via informatiebronnen (bijvoorbeeld een website, een folder, een checklist, een informatiestand,….)

Diverse communicatie-kanalen:

  • Uitwerking van deze website
  • Functioneren als drukkingsgroep
  • De maatschappij te sensibiliseren
  • Naar ouders, scholen, de overkoepelende organisaties van clb’s en logopedisten, maar ook media, politiek,….
  • Wetenschappelijk onderzoek in verband met dysfasie (SLI) te stimuleren