Taal- en taalontwikkeling

Taal

Via taal brengen we wensen, behoeften, gedachten en informatie over aan elkaar.
Taal is een middel om te communiceren en in sociale interactie te treden.
Taal is ook een instrument voor het denken en leren. Door middel van taal leren we redeneren, voorspellen en fantaseren. Taal helpt bij plannen en organiseren, problemen signaleren en oplossen.

Taal leren

Kinderen hebben een aangeboren taalvermogen (= taalaanleg).
Om taal goed te verwerven hebben kinderen naast taalaanleg ook een goed taalaanbod nodig. Kinderen leren taal via leuke interacties met hun (groot)ouders, broertjes en zusjes, verzorgers en later met leeftijdsgenootjes.
Bovendien zijn andere voorwaarden om taal te leren goede spraak- en gehoororganen en een normaal ontwikkeld zenuwstelsel.

Taalontwikkeling in wisselwerking met andere ontwikkeling

Taalontwikkeling staat in continue wisselwerking met de andere ontwikkelingsdomeinen: de ontwikkeling van de waarneming (vooral horen en zien) en de motoriek (bewegen), de cognitieve ontwikkeling (denken, leren, geheugen, intelligentie), de sociale (interactie met anderen) en de emotionele ontwikkeling (gevoelsontwikkeling).

 

Meer weten over taalontwikkeling
  • Taalontwikkeling, stap voor stap (I. Zink & H. Smessaert)
  • De taal van je kind (M. Verrips)
  • Allemaal Taal (Arteveldehogeschool & K. De Grote-Hogeschool)
  • Leren praten en pratend leren (L. Clark & C. Ireland)
  • Praten doe je met z’n tweeën (J. Pepper & E. Weitzman)
  • Taalontwikkeling en taalstimulering (S. Goorhuis-Brouwer)