Film CETOS

‘KUNNEN ZIJN WIE JE BENT’, de impact van een taalontwikkelingsstoornis

© CETOS VZW, 2023

In februari 2023 maakte VZW CETOS (Centrum Taalontwikkelingsstoornissen) samen met een enthousiaste groep jongeren met ontwikkelingsdysfasie (OD) de opnames voor een kortfilm rond de moeilijkheden en de mogelijkheden die ze ondervinden door hun aangeboren taalontwikkelingsstoornis (TOS).

De jongeren werkten gedurende verschillende dagen aan hun eigen verhaal en schreven een eigen TOS-lied. Zij werden op de voet gevolgd door een professionele camera- en geluidsploeg.

Alle jongeren volgden gedurende hun schoolloopbaan vele jaren logopedie, vaak sinds de kleuterleeftijd, en werden op school en thuis ondersteund.

Deze kortfilm heeft als doel de impact van een taalontwikkelingsstoornis op de sociaal-emotionele ontwikkeling en het schoolse leren onder de aandacht te brengen van hun naaste omgeving, leerkrachten, zorgverleners en iedereen met interesse in TOS.

AANSLUITENDE VORMING

Als omkadering van de film organiseert CETOS op vraag een aansluitende vorming:
Impact van ontwikkelingsdysfasie (OD)/ taalontwikkelingsstoornis (TOS) bij jongeren op het
talig, het schools en het sociaal-emotioneel functioneren.

Meer info: stuur een mail naar info@cetos.be

ACHTERGRONDINFORMATIE

Een taalontwikkelingsstoornis (TOS) is een neurobiologische op zichzelf staande ontwikkelingsstoornis in het verwerven van taal. Ontwikkelingsdysfasie (OD) is een ernstig subtype binnen de TOS. 

De taalontwikkeling kenmerkt zich door het moeizaam verwerven van spraakklanken, woordenschat en zinsbouw. Woordvindingsproblemen, afwijkende zinnen en een chaotische verhaalopbouw verstoren de communicatie. Deze problemen zie je zowel in begrijpen als uiten van taal.  

Meertalige kinderen met TOS ervaren problemen in alle talen waarin ze worden opgevoed.

Een TOS is de meest voorkomende ‘onzichtbare’ ontwikkelingsstoornis. TOS komt voor bij 6 à 7 % van de totale populatie kinderen, bij ontwikkelingsdysfasie (OD) is dit 2 à 3 %. De stoornis is aangeboren en blijvend. Mensen met TOS hebben nood aan jarenlange professionele ondersteuning.

(H)erkenning, begrip en tijd geven maken een wereld van verschil.

DE FILM BEKIJKEN?

Mogelijkheid 1

Via de volgend link kom je bij Vimeo terecht en na betaling van €15 kun je de film gedurende 72u bekijken: https://cetosfilm.vhx.tv/products

Let wel:

– een goeie internetverbinding is noodzakelijk om de beste kwaliteit te bereiken

– deze film is beschermd onder de Vlaamse en universele Auteursrechtelijke Wet – kopiëren, fotograferen en verspreiden zijn niet toegelaten

Mogelijkheid 2

Organiseer een aansluitende vorming zoals hierboven beschreven. Tijdens die vorming wordt de film getoond en gebruikt. Stuur een mail naar info@cetos.be