Kansen in het M-Decreet

Kansen in het M-Decreet

Dit boekje is een gezamenlijk project van 7 belangenverenigingen onder de naam Overleggroep OKLO. Cetos vzw is een van hen.
In 80 pagina’s (bijlagen inbegrepen) bespreken we volgende thema’s:

  • de betekenis van het M-decreet voor ouders
  • de belangrijkste veranderingen in het onderwijs als gevolg van het M-decreet
  • de positieve kansen voor ouders, leerlingen, leraren en scholen in het M-decreet

Hiermee krijg je als ouder een bruikbaar hulpmiddel bij je zoektocht naar gepaste maatregelen voor je kind met specifieke onderwijsbehoeften. Een genuanceerd verhaal zonder overdrijving of bangmakerij, maar met echte kansen voor de toekomst van je kind. Voor leerlingen halen we alles uit de kast.

Prijs: € 8.00 (op info- en praatavonden)
Prijs: €10.00 (verzending inbegrepen)