Omgaan met een dysfatisch kind

Omgaan met een dysfatisch kind

R. Grauwels & G. De Nooij
ISBN: 9789044113785
Aantal Pagina’s:87 blz.
Uitgever: Garant Uitgevers nv

Over het boek:

Dysfatische ontwikkeling is een tot op heden veel te weinig erkende stoornis. Het stellen van een goede diagnose is niet eenvoudig en gebeurt maar al te vaak pas aan het eind van een lange rit langs verschillende onderzoeksteams. Gesprekken tussen hulpverleners, therapeuten of leerkrachten, ouders en opvoeders kunnen in dit opzicht het nodige bijdragen. Dit boek is bedoeld als leidraad bij die gesprekken.
Het is ontstaan vanuit de praktijk. Eigen ervaring in het omgaan met dysfatische kinderen, overleg met collega’s van andere disciplines, leerkrachten en vooral gesprekken met ouders leverden veel praktische aanwijzingen. Het boek is een draaiboek, een praktische gids met informatie, voorbeelden en adviezen, voor mensen die werken met jonge dysfatische kinderen, hulpverleners, groepsleiders en leerkrachten, maar daarnaast ook voor deskundigen binnen een diagnostisch centrum. Logopedisten kunnen de hier beschreven basisprincipes in hun behandeling verwerken en de suggesties voor het omgaan met dysfatische ontwikkeling bespreken met ouders en leerkrachten.
In het boek kan snel worden opgezocht wat in een bepaalde situatie aan de orde kan komen en welke mogelijkheden er zijn om daar op in te spelen.

Uit de inhoud:

Ontwikkelingsdyspraxie – Omgaan met een dysfatisch kind ( Komen en gaan – Spelen -Eten en drinken – In de kring – Zingen – Bewegen – Tekenen en knutselen – Leren) – Na de basisschool.)

Over de auteur(s):

Riet Grauwels is logopedist en stottertherapeut. Gerdi de Nooij is als logopedist verbonden aan een
school voor Speciaal Basis Onderwijs. Beide auteurs hebben een jarenlange ervaring op het gebied van onderzoek en behandeling van kinderen met een dysfatische ontwikkeling.