Taalontwikkeling stap voor stap

Taalontwikkeling stap voor stap

Inge Zink en Hans Smessaert

Taal verwerven is één van de cruciale aspecten in de ontwikkeling van een kind. Dit boek vergezelt de lezer op een boeiende tocht langs de grote fasen van de taalverwerving. Op basis van de meest recente wetenschappelijke bevindingen wordt aangegeven hoe een normaal ontwikkelend kind zijn taal stap voor stap onder de knie krijgt. Elke mijlpaal wordt geïllustreerd met tal van voorbeelden. Concrete tips voor taalaanbod en interactie bieden ondersteuning voor wie aan de slag wil. Uiteraard wordt dieper ingegaan op een aantal moeilijkheden in de taalontwikkeling maar ook een actueel vraagstuk als hoe om te gaan met twee- en meertalige opvoedingssituaties wordt aangesneden. Tot slot worden concrete informatiebronnen aangereikt voor wie op zoek is naar extra achtergrondinformatie.

‘Taalontwikkeling, stap voor stap’ is een onmisbaar instrument voor logopedisten die ouders en/of kinderen begeleiden op het vlak van de taalontwikkeling en de remediëring van een taalstoornis.Het boek telt een 120-tal pagina’s. Bestellen kan via de VVL-site.