Taaltherapie bij kinderen

Taaltherapie bij kinderen (Omtrent Logopedie, nr. 2)

ISBN: 9789044111880
Aantal Pagina’s: 176
Status: Verschenen – bestelbaar – leverbaar
Uitgever : Garant Uitgevers nv

Over het boek:

Dit boek gaat over de behandeling van taalstoornissen bij kinderen. Zowel indirecte en
directe taaltherapie als de behandeling van taalproblemen bij specifieke populaties
komen aan bod. Steeds gaat het over doelgericht en vakkundig handelen en telkens is
het doel de taalontwikkeling van het kind te bevorderen. In bijna alle gevallen wordt veel
belang gehecht aan het communicatieve aspect, met oog voor de totale ontwikkeling van
het kind. In heel wat settings gebeurt de aanpak multidisciplinair en/of zelfs
transdisciplinair en wordt op grote schaal nauw samengewerkt met de ouders-lopvoeders
als co-therapeuten. Het basisuitgangspunt van elke vorm van taalbehandeling is het kind
zelf. Het kind moet immers behandeld worden en niet de zinsbouw of de woordenschat
van een kind. Het boek biedt praktijkgerichte ‘capita selecta’ met betrekking tot
taaltherapie. Ze getuigen van de grote variatie aan taalproblemen die zich kunnen
voordoen, maar ook van de uiteenlopende manieren waarop kinderen met taalproblemen
kunnen worden begeleid.

Uit de inhoud:

Indirecte taaltherapie. Vormen van ouderbegeleiding bij kinderen met een gestoorde
taalverwerving -Directe taaltherapie (Therapie op semantische
basis/Woordenschattherapie -Therapie op morfosyntactisch vlak -Therapie op
pragmatische basis)-Taaltherapie bij specifieke problemen (Taaltherapie bij kinderen met
autisme -Taaltherapie bij meertaligen -Therapie bij kinderen met gehoorstoornissen –
Taaltherapie bij jonge kinderen met een visuele handicap -Behandeling van kinderen met
ontwikkelingsdyfasie) -Software voor de taaltherapie.

Over de auteur(s):

Eric Manders is verbonden aan de Opleiding Logopedie en Audiologie van de K.U.Leuven
en het Departement Logopedie & Audiologie van de Lessius-Hogeschool in Antwerpen.
Inge Zink is verbonden aan de Opleiding Logopedie en Audiologie van de K.U.Leuven en
is betrokken bij de behandeling van taalgestoorde kinderen in het Universitaire
Revalidatiecentrum voor Gehoor en Spraak in Leuven. Reeks: Omtrent Logopedie, nl: 2