Screening

Screening dysfasie (SLI)

 • Mijlpalen taalontwikkeling worden te laat bereikt, vb op 18 maand spreekt het kind nog geen enkel woord
 • Kind kan moeilijk iets onder woorden brengen, het is moeilijk verstaanbaar door wie het kind niet zo goed kent
 • Kind gebruikt niet-verbale communicatie: gebaren, wijzen, aanraken
 • Kind heeft problemen met zinsbouw en woordmorfologie
 • Woordvindingsproblemen, woorden worden soms vervangen door een woord uit dezelfde categorie vb ‘kat’ ipv ‘konijn’
 • Men heeft vaak de indruk dat het kind niet ‘hoort’ wat er gezegd wordt
 • Ernstige leesproblemen (dyslexie)
 • Kind met sterke scheidingsangst, algemeen eerder angstig
 • Op WISCIII verschijnt RISC-patroon, dwz afwijkende scores voor Rekenen, Informatie, Substitutie, Cijferreeksen)
 • Puzzelen, knippen, knutselen, boetseren vinden ze wel leuk
 • Moeite met (talige) zelfsturing, innerlijke spraak
 • Oefeningen voor taalontwikkeling geven slechts beperkte resultaten

Dit zijn vaak voorkomende kenmerken. Ieder kind is anders, men zal deze kenmerken slechts zelden tegelijkertijd aantreffen.
Hoe meer er van bovenstaande kenmerken aanwezig zijn, hoe groter de kans dat de diagnose kan gesteld worden.
Opgesteld door Wim Thienpont dd. 8.11.2007